top of page

WELKE KLEDING HEB IK NODIG?

Een sportzak met goede dansschoenen, rekkers voor het haar en danskleding. Geen jeans of andere strakke/geklede broeken. Zorg ervoor dat je propere sportschoenen draagt die niet buiten worden gedragen. Tijdens de Jazz-lessen dansen we op blote voeten of kousen. Hierbij is het aangeraden om footwraps - dansvoetjes te dragen. Draag bij de klassiekere dansstijlen een legging of short zodat de voeten, enkels en benen goed zichtbaar zijn. Haar op een staart uit het gezicht.

GRAVITY dansoutfits en accessoires zijn te verkrijgen tijdens de daarvoor voorziene momenten in het jaar. Leden worden op de hoogte gebracht van de pasmomenten en kunnen vervolgens hun bestelling doorgeven. Wees dan ook op tijd met bestellen! Het is fijn als onze leden een hoodie van de dansschool dragen tijdens optredens en events. 

IS EIGEN DRANK TOEGELATEN?

Eigen drank is toegelaten. Indien je jouw drinken vergeten bent, kan je steeds in de cafetaria drank bestellen.

In de danszalen zijn enkel volgende dranken toegetalen: plastic flesjes water en sportdranken (dus geen glazen flesjes). Wij vragen om geen afval achter te laten in de danszaal. Hiervoor staan vuilbakken in de gang.


Er wordt niet gegeten in de danszaal en kauwgom is ten strengste verboden.

HEB IK ERVARING NODIG?

Wij bieden danslessen aan voor zowel jong als ouder. Kleuters vanaf 3 jaar kunnen bij ons terecht, alsook voor volwassenen is er een 18+ les. Dansers worden ingedeeld op basis van leeftijd en niveau. Het is ten zeerste aanbevolen eerst de proeflessen te volgen alvorens in te schrijven. Na een proefles bekijken we samen met de lesgever welk niveau voor jou geschikt blijkt. Ook dansers zonder ervaring kunnen bij ons terecht.

Onze lesgevers houden rekening met hun dansers en trachten het beste in iedereen naar boven te halen. Wees niet bang om nieuwe stijlen uit te proberen en jouw grenzen te verleggen.

Dansers die deel willen uitmaken van het selectieteam hebben een grondige dansbasis nodig. Dansers van het selectieteam zijn verplicht om naast hun gezamenlijke  training ook nog een technische les te volgen en één van onze Hip-Hop lessen. Toelating enkel na auditie.

TOT WANNEER KAN IK ME INSCHRIJVEN?

Inschrijvingen starten officieel vanaf eind mei en lopen tot midden september. We verwachten dat iedereen ingeschreven is ten laatste eind september. Niet ingeschreven betekent niet aangesloten bij de verzekering en is op eigen risico.

 

Er is steeds een gratis proefweek in de eerste week van september, waar je al van alle dansstijlen kan proeven. Iedereen is welkom om de lessen te komen testen.

Let op! Er zijn een beperkt aantal plaatsen per les naargelang de capaciteit van de danszaal. We geven voorrang aan dansers die zich al hebben ingeschreven. Als een les vol zit, gaat de proefles niet door. Om zeker te zijn van je plek schrijf je je best tijdig in. First come, first served.

 

Je kan slechts 1 gratis proefles volgen. Indien je nadien toch zonder inschrijven in de les staat, rekenen wij 10,00 euro per les aan. 

Inschrijven tijdens het seizoen kan op aanvraag.

 

Jezelf inschrijven voor danslessen of pop up classes kan via onze website via de pagina "classes" > "book your class".

Inschrijven voor events en shows kan via de pagina "events'"

HOEVEEL LIDGELD MOET IK BETALEN?

1 les per week gedurende het volledige seizoen kost 225,00 euro voor lessen die 1 uur duren. Lessen die 1 uur 15 min duren kosten 245,00 euro voor het volledige seizoen. Een volledig seizoen bedraagt gemiddeld 32 lessen. Je betaalt ongeveer 7,00 € per les.

10-lessen reeksen kosten 95,00 euro.

Vanaf 5 lessen per week: ALL-IN pakket (volg alle lessen naar keuze - ongelimiteerd) van 940,00 euro.

Deze bedragen zijn inclusief verzekering bij Danssport Vlaanderen. Zie: www.danssportvlaanderen.be. Bezorg zeker ook een attest aan de mutualiteit voor een teruggave. Bezorg ons het document ter ondertekening via e-mail of tijdens een gepast moment in de dansschool.

 

Wij aanvaarden Doe-Bonnen of gelijkaardige coupons.

Wij vragen om de cursus onmiddellijk te betalen. Indien je wil inschrijven voor een les buiten jouw leeftijdscategorie moet dit eerst goedgekeurd worden.

Indien de danser niet in staat is om de lessen te volgen door ziekte, of om een andere reden lessen mist, is er geen terugbetaling van het lidgeld. Dansers die tijdens het dansseizoen de dansschool vrijwillig verlaten kunnen geen aanspraak maken op terugbetaling van het lidgeld.


Inschrijvingsgeld voor activiteiten die buiten de wekelijkse danslessen vallen (bv. workshops, danskampen, events,…) worden in geen enkele situatie terugbetaald. Wij willen jou echter altijd helpen met het doorverkopen van jouw ticket via onze sociale media kanalen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier op de website of e-mail.

Bij een pandemie of lockdown wordt er gezocht naar een alternatief en eventueel overgeschakeld op online lessen. Dit is geen reden tot terugbetaling van het lidgeld gezien de lessen blijven doorgaan of uitgesteld worden.

Het betalen van het lidgeld betekent dat onze huisregels gekend en aanvaard zijn!

HOE VERLOPEN DE DANSLESSEN?

We verwachten van de dansers dat ze minstens 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn. Ze wachten in de gang tot ze toegelaten worden in de zaal.

We vragen aan de ouders om de kinderen tijdig naar de dansles te brengen en terug op te halen. Lesgevers zijn buiten de lesuren niet meer verantwoordelijk voor de kinderen.

Het is mogelijk dat een dansles geannuleerd wordt uit overmacht, bv. te weinig aanwezige leden, ziekte van de lesgever,… Dit zal tijdig gecommuniceerd worden via e-mail of andere kanalen. Er zal steeds een inhaalles voorzien worden.

 

Dansen vergt discipline dus vragen wij om alle lessen aanwezig te zijn. Als je een les verzuimt, mis je een deel techniek en routine. Dit brengt de vooruitgang van de groep in het gedrang. Bij herhaaldelijke onrechtmatige afwezigheid kan de toegang tot de lessen of optredens ontzegd worden. Gelieve tijdig te verwittigen bij afwezigheid uit respect voor de lesgever. Dit kan via e-mail naar info@gravitydancestudio.be of via SMS naar de lesgever.

Wij hanteren een minimum van 6 cursisten om een dansles te laten doorgaan. Bij minder dan 6 inschrijvingen behouden wij ons het recht om de cursus te annuleren. Het lesgeld wordt terugbetaald of je kan een andere les in de plaats volgen.

Tijdens schoolvakanties is er GEEN dansles. Zie kalender. Wij trachten tijdens vakanties zoveel mogelijk pop-up classes te organiseren van externe lesgevers.

Gedragsregels

 

  • De leerlingen en ouders zijn respectvol ten aanzien van de docenten, bestuursleden en de andere leerlingen. Pesten en geweld (verbaal als fysiek) worden niet toegestaan.

  • Wij tolereren geen negatieve houding die onze werking ondermijnd. Bij klachten zal er een eerste gesprek opgestart worden en zal het gedrag van het lid geëvalueerd worden. Indien dit niet constructief verloopt zien wij  ons genoodzaakt het lid de toegang tot de dansschool te ontzeggen. Deze maatregel verloopt onder het toezicht van een vertrouwenspersoon en zal intern door meerdere partijen besproken worden zodat er geen sprake kan zijn van subjectiviteit. Alles verloopt in onderling overleg. Wij gaan ervan uit dat het lid bij het betalen van het lidgeld onze visie ondersteunt. Daarom kan het lidgeld niet teruggevorderd worden.

  • Ouders zijn niet toegelaten in de danszaal tijdens de danslessen. Dit stoort de lesgever en staat de ontwikkeling van de kleuter of het kind in de weg. Zij kunnen wel buiten de danszaal plaatsnemen. 

  • Kauwgom is ten strengste verboden. 

  • GSM-gebruik tijdens de les is verboden.

  • Drugs en doping zijn ten strengste verboden. Bij ontdekking worden de ouders onmiddellijk ingelicht en worden de leden geschorst voor het volledige dansseizoen.

  • Aangeleerde choreo’s mogen door de dansers niet openbaar gemaakt worden via sociale media. Dit mag enkel na goedkeuring van het bestuur.

WAT DOE IK BIJ EEN ONGEVAL?

Elke danser wiens lidgeld betaald is, is verzekerd bij Danssport Vlaanderen.


Bij een ongeval dient de danser dit te melden aan de lesgever en krijgt hij/zij verzekeringspapieren mee naar huis. De ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de aangifte van het ongeval. Alle informatie kan u terugvinden op de verzekeringspapieren.

GRAVITY Dance Studio kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of verlies van waardevolle spullen.

ORGANISEREN JULLIE EEN DANSVOORSTELLING?

Elk seizoen organiseren we een of meerdere dansvoorstellingen. Zie kalender. Hou deze dagen vrij en hou rekening met de generale repetities.

Gezien hier veel voorbereiding, geld en tijd inkruipt, vragen wij aan de dansers om tijdig hun deelname te bevestigen. Hierover wordt steeds via e-mail gecommuniceerd. Indien we niets vernemen, gaan we ervan uit dat de danser zal deelnemen aan het optreden en gaan we over tot het aankopen van de kostuums. Bij niet tijdige annulatie (mits uitzondering van ziekte en het voorleggen van een medisch attest) kan er een kost aangerekend worden.

Om events mogelijk te maken vragen wij een engagement van de dansers en ouders bij inzamelacties en tijdens het event zelf als vrijwilliger. 

HOE WORD IK LID VAN HET SHOWTEAM?

Dansers die deel willen uitmaken van het wedstrijd- en/of showteam moeten eerst een auditie afleggen. Hou onze social media in de gaten voor de auditie data. Geselecteerde dansers zijn verplicht een aantal lessen te volgen bovenop de lessen van het selectieteam:

  • minstens 1 technische les (ballet of jazz met voorkeur voor beiden)

  • minstens 1 urban les 

Dansers die deelnemen aan wedstrijden en optredens moeten in het bezit zijn van hun eigen make-up, dotspelden, veiligheidsspelden, stevige haarrekkers in eigen haarkleur, haardonut in eigen haarkleur, huidskleurig ondergoed, huidskleurige netkousen en danshakken in rosé gouden kleur. 

De dansschool is niet verantwoordelijk voor diefstal, schade en/of verlies van persoonlijke spullen. Dit geldt zowel tijdens de danslessen als op verplaatsing.

 

De dansers die deelnemen aan wedstrijden moeten zelf instaan voor de kosten die dit met zich meebrengt, o.a. kost van de trainingen (dit valt onder de noemer 'privéles'), inschrijvingsgeld, vervoerskost,… Outfits worden indien haalbaar aangekocht door de dansschool. Om deze investering mogelijk te maken vragen wij zowel van de dansers als van de ouders een engagement bij inzamelacties en events.

 

De keuze voor het deelnemen aan solo’s, duo’s of teams is de taak van de docent. Hij/zij zal beslissen wie hier klaar voor is en de desbetreffende dansers inlichten. De dansers die geselecteerd zijn voor een wedstrijd en deze deelname aanvaarden zijn verplicht alle repetities te volgen. Wij verwachten een positieve en mature houding indien je als danser nog niet geselecteerd wordt voor een wedstrijd of opdracht. Indien dit negativiteit teweeg brengt in de groep worden er maatregelen getroffen. 

De dansers die deel uitmaken van de teams mogen geen deel uitmaken van andere westrijd- en/of showteams binnen dezelfde categorie/dansstijl. Zij zijn namelijk het uithangbord van onze dansschool.

WAT IS JULLIE PRIVACY BELEID?

Wie ingeschreven is, gaat akkoord met het nemen van foto’s of video's tijdens events of optredens van de dansschool. Deze foto’s kunnen online geplaatst worden op onze website en sociale media. Het is ook mogelijk dat deze foto’s online gedeeld worden door derden.

 

In de dansles kan er gefilmd worden. Indien je niet op video wil staan, gelieve dit tijdig aan te geven bij de lesgever.


De e-mailadressen door u opgegeven bij de inschrijving, worden gebruikt om informatie door te mailen over de danslessen en alle evenementen die door ons georganiseerd worden.


Het GSM-nummer dat jullie doorgeven aan het begin van het seizoen, wordt enkel gebruikt door interne leden van onze vereniging en dit in functie van de danslessen en onze activiteiten (bv. danskampen, dansfeest, dansshow,…).


Alle persoonlijke gegevens die jullie doorgeven worden niet gedeeld met derden.

bottom of page